Hvala Vam što ste posetili digity-id.com web sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje digity-id.com web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem digity-id.com web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite digity-id.com web sajt.

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa DIGITY ID SOLUTION od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za DIGITY ID SOLUTION i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom DIGITY ID SOLUTION i korisnik ne dogovore drugačije..

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na digity-id.comweb sajtu je u vlasništvu DIGITY ID SOLUTION ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela www.digity-id.com web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Zaštita podataka

DIGITY ID SOLUTION se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na digity-id.com web sajtu, na korisničkim nalozima klijenata, kao i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednost digity-id.com web sajta osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.

Linkovi na druge web stranice

DIGITY ID SOLUTION web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na DIGITY ID SOLUTION web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. DIGITY ID SOLUTION ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na digity-id.com web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van tehničkih mogućnosti DIGITY ID SOLUTION.

Izmena uslova korišćenja

DIGITY ID SOLUTION zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.digity-id.com. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti digity-id.com web sajt i pročita ove uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge DIGITY ID SOLUTION-a nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.

DIGITY ID SOLUTION

© Copyright 2024 Digity ID Solution, Sva prava zadržana | Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll